Inköpschef med fokus på verksamhetsnytta

kerstin hiviebäck
För drygt två månader sedan tillträdde Kerstin Hiviebäck tjänsten som inköpschef i Ljusdals
kommun. Kerstin har lång erfarenhet från inköpsfrågor och utveckling, bland annat inom
svensk och amerikansk industri. Närmast kommer hon dock från Kriminalvården där hon
arbetat som Inköpschef i fyra år.

Efter fyrtiofem år i Stockholm fick hon så en chans att återvända till föräldrahemmet i Los när
hon erbjöds tjänsten i Ljusdals kommun.
– Det känns jättebra att vara tillbaka och spännande att få bygga upp en ny inköpsfunktion, en
uppgift som följt med som en röd tråd genom hela mitt yrkesliv. Vi har länge pratat om att flytta upp
men det var först nu som läget kändes rätt, säger Kerstin.

Första tiden har gått åt till att kartlägga hur verksamheten ser ut samt vilka kontaktytor och
samarbetspartners som finns runt om kommunen. Att arbeta med exempelvis det lokala
näringslivet ser Kerstin som en viktig uppgift och en förutsättning för att sedan ha möjlighet att
åstadkomma goda resultat i kommunverksamheten.
– Jag vill underlätta för verksamheterna och beställarna, hjälpa dem med sådant som är svårt idag
och öka kunskapen genom bland annat utbildning. Verksamhetsnytta helt enkelt!