Innovationer i fokus vid ministerbesök

IMG_6433

Under måndagen 22/2 besökte civilminister Ardalan Shekarabi Söderhamn och CFL under en företagslunch för att prata om innovationer genom offentlig upphandling.

Ministern lyfte fram svenska innovationer dels ur ett historiskt perspektiv men också den idag många gånger outnyttjade potential som finns inom svenska företag. Enligt Ardalan Shekarabi öppnar den kommande nya lagstiftningen upp för ökad dialog och samarbete med leverantörer och poängterade vikten av och möjligheterna med en tidig dialog med marknaden.

Ministern talade också om den kommande nationella upphandlingsstrategin samt hur man arbetar för att ändra överprövningsreglerna, regler som idag gör att en del företag använder överprövning som taktik för att vinna avtal med offentlig sektor.

Under lunchen lyftes som goda exempel det arbete som genomförs i Söderhamn och Inköp Gävleborgs övriga medlemskommuner gällande innovationsupphandling och upphandling av bland annat livsmedel.
Lunchen besöktes av lokala företagare samt representanter från Söderhamns kommun och Inköp Gävleborg.