INNOVATIONSUPPHANDLING X

Under fyra år bedrevs det Vinnovafinansierade projektet Innovationsupphandling X av Inköp Gävleborg. Projektets syfte var att genom upphandling skapa nya tjänstekoncept med högre kvalitet och större fokus på den faktiska användaren.

trad2
Med fokus på äldres måltidssituation genomfördes forskningsstudier och praktiska tillämpningar i fyra kommuner i Gävleborgs län. Genom att utmana dagens lösningar skapades en metod för att förbättra tjänster, främja innovation, ge en meningsfull tillvaro för de äldre och möta samhällsutmaningar.

I spetsen för projektet gick projektledare Sigrid Pettersén och forskare Anette Jonsäll som tillsammans med upphandlare och medarbetare på Inköp Gävleborg genomfört testpiloterna och spridit projektet såväl nationellt som internationellt.

Projektet lever vidare inom Region Gävleborg genom projektet Upphandlingsdriven innovation för regional tillväxt, ett projekt som ägs av regionen och finansieras av Tillväxtverket och Region Gävleborg. Projektet har fokus på tillväxt och SME företag där scoopet är ”Att upphandla en obruten höftled”.

Läs mer om det nya projektet här >>.
Kontakta projektledare Sigrid Petterssén: 073 – 544 04 14


PROJEKTETS GENOMFÖRANDE
Piloterna har genomförts på olika sätt men fokus i samtliga har varit de verkliga behoven hos användare/brukare men även behoven hos aktörerna omkring dem.

I Ockelbo och Gävle riktade projektet in sig mot äldreboenden och på Furugården i Gävle byttes under en period leveransen av mat från storkök ut mot att personalen själva lagade maten på en av avdelningarna.

I Ramsjö, Ljusdals kommun, byttes den befintliga leveransen från kommunens storkök ut mot matlådor lagade på plats hos en lokal aktör. Piloten resulterade bland annat i högre nytta för användarna men även i landsbygdsutveckling.

Sist genomfördes Söderhamnspiloten där den samlade kunskapen från övriga piloter användes för att göra en förkommersiell upphandling i full konkurrens. Upphandlingen utmärks inte minst av sin utvärderingsmodell.

Resultaten av projektet återfinns i de rapporter som skrivits under projektets gång och du hittar dem på projektets hemsida..

tant

KONTAKTA OSS
010 – 471 30 01
Öppettider: Må-fre kl.09.00-12.00
E-post: info@inkopgavleborg.se