Kommande företagsutbildningar

Gävle
Den 7:e november anordnar vi ett informationstillfälle för att du som leverantör ska få en inblick i hur en upphandling går till och hur vi tillsammans skapar förutsättningar för att göra bra upphandlingar i framtiden.

Läs mer om informationsträffen och hur du anmäler dig här >>

Ockelbo
Upphandling kan tyckas krångligt och invecklat men innebär stora affärsmöjligheter – vare sig ditt företag
är stor elller litet. Varmt välkommen till denna informationsträff där vi ger dig en grundläggande inblick i hur
upphandlingar går till och vad det är som styr de offentliga inköpen.

Datum för utbildningen är den 2/11 och informationsträffen kommer att följas upp av en praktisk anbudsskola den 23/11
Läs mer om informationsträffen och hur du anmäler dig här >>