Björn Jonsson – Konica Minolta, Stefan Björgården – Konica Minolta, Markku Kautto – Konica Minolta, Bo Eriksson – Koneo Söderhamn, Anna Andersson – Inköp Gävleborg, Anton Kjellin – Koneo Söderhamn


Koneo – en av Hälsingekommunernas lokala leverantörer
I slutet av 2016 upphandlades för Hälsingekommunerna Multifunktionsskrivare och ett nytt avtal trädde i kraft i december. Som vinnare i upphandlingen stod Konica Minolta, ett stort företag med sitt säte i Kista men som nu genom sin återförsäljare Koneo i Söderhamn och framöver kommer att förse de fem kommuner och ett stort antal kommunala bolag som ingår i avtalet med multifunktionsskrivare och tillhörande service och support.

Att just Koneo kommer att ta hand om leveranserna och kontakten med kunderna föll sig naturligt då Koneo varit återförsäljare åt Konica Minolta under lång tid.
-Vårt samarbete med Koneo har utvecklats mycket under åren och vi ser ett stort värde av att kunna arbeta nära det lokala. Det känns jätteroligt att vi nu får en möjlighet att ytterligare arbeta in oss i Hälsingland, säger Markku Kautto, Återförsäljarrepresentant på Konica Minolta.

För Koneo betyder samarbetet med Konica Minolta mycket och avtalet ger också nya möjligheter.
– Vi har gått från att förut ha flera leverantörer till att vi idag enbart fungerar som återförsäljare för Konica Minolta, mycket på grund av att de erbjuder driftsäkra produkter med hög utskriftskvalitet, säger Bo Eriksson, VD för Koneo.

I samband med att avtalet nu trätt i kraft kan Koneo gå ut och rekrytera ytterligare personal för att ta hand om logistik och leveranser och för att kunna behålla samma service till de befintliga kunderna.
– Det är viktigt för oss att kunna ge kunderna bra service och att de får vad de förväntar sig. Därför behöver vi ha mer personal på plats och köper även in nya fordon för att smidigt och enkelt själva kunna sköta leveranserna och kunna erbjuda miljöretur/ avveckling av befintliga maskiner på ett miljövänligt sätt, säger Bo Eriksson.

Förutom driftsäkerhet är miljö en aspekt som varit viktig i upphandlingen och hårda skallkrav har ställts just för att säkra miljöhänsynen. Kraven på ”säkra utskrifter”, dvs utcheckning och utskrift av sina till maskinen skickade dokument på plats vid skrivaren, ställdes både av miljöhänsyn för att komma ifrån högar av alla de utskrifter som aldrig hämtas från maskinen och av säkerhetsskäl så att utskrifter inte ska kunna förväxlas eller ses av obehöriga. De skarpa krav på nya standarder för elektronisk arkivering av filer/dokument för lång tid framöver lever också Konica Minoltas/Koneos maskiner upp till.

– Vi ser fram emot ett givande och för oss också administrativt underlättande samarbete under den kommande avtalstiden, säger Anna Andersson, upphandlare på Inköp Gävleborg.