KONTAKT

Vem kontaktar jag i inköps- o upphandlingsfrågor

Begära ut handlingar

Se fliken Företagare och Begära ut handlingar

Frågor kring indexering av avtal som ingåtts med Inköp Gävleborg

Vänd dig till någon av de kommuner som avtalet gäller. Aktuella e-postadresser finns i slutet på denna sida. Maila i första hand till någon av de generella kommunadresserna då alla befintliga avtal i de flesta fall har ny kontaktperson och dessa har ny e-postadress.

Frågor kring befintliga avtal som gjorts av Inköp Gävleborg (=avtalspart för övriga kommuners räkning)

Ställs till den upphandlare i Inköpssamverkan Mitt som utsetts som avtalsansvarig. Vet ni ej vem som är avtalsansvarig så kontakta berörd kommun enligt nedan. Rör frågan flera kommuner så kontakta någon av kommunerna.

Frågor kring pågående och kommande upphandlingar eller andra generella frågor kring upphandling

Pågående och kommande upphandlingar kan ni tills vidare se på Inköp Gävleborgs hemsida. Kommunerna i Hälsingland har även valt att publicera dessa på sina egna hemsidor. Har ni frågor kring detta så kontakta berörd kommun enligt nedan.

Frågor som rör avtal där endast en av kommunerna i Gästrikland är beställare ställs direkt till respektive gästrikekommun

 

Administrativa frågor som rör Inköp Gävleborgs kvarvarande uppdrag (obs ej upphandlings- eller avtalsfrågor)

Ekonomicheferna i medlemskommunerna utgör styrgrupp för Inköp Gävleborg med ekonomichefen Åsa Myhrberg i Bollnäs som samordnare. Finns det frågor som rör Inköp Gävleborgs kvarvarande uppdrag så maila administration@inkopgavleborg.se

Du kan även kontakta carl-goran.ericsson@soderhamn.se eller tel 076-820 11 65.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktlista

Inköpssamverkan Mitt 

Bollnäs kommun: inkop@bollnas.se

Hudiksvalls kommun: inkop@hudiksvall.se

Ljusdals kommun: inkop@ljusdal.se

Nordanstigs kommun: kommun@nordanstig.se

Ovanåkers kommun: inkop@ovanaker.se

Söderhamns kommun: inkop@soderhamn.se

Älvkarleby kommun: upphandling@alvkarleby.se

 

Övriga kommuner

Hofors kommun: hofors.kommun@hofors.se

Ockelbo kommun: kommun@ockelbo.se

Gävle kommun: inkop@gavle.se

 

Inköp Gävleborg

Inköp Gävleborg administrativa frågor: administration@inkopgavleborg.se

När det gäller administrativa frågor kan du även kontakta carl-goran.ericsson@soderhamn.se eller tel 076-820 11 65.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top