Leverantörsdialog sparar miljoner åt kommunerna

dialog_nyhetsbrev_min
Livsmedelsupphandlingen 2013 resulterade i stora besparingar åt kommunerna då det vid tidpunkten för att lämna anbud var ovanligt låga priser på just livsmedel.

Tack vare dialog med leverantörerna ser nu avtalet ut att kunna spara ytterligare cirka 14 miljoner under kommande år åt Inköp Gävleborgs medlemskommuner.

– Det var en av de nuvarande leverantörerna som uppmärksammade oss på hur mycket högre priserna vid anbudsläggning är idag jämfört med 2014 då avtalen tecknades. Genom att nyttja möjligheten att förlänga avtalen i ett år kan vi behålla samma prisnivå som då vi tecknade avtalen, förklarar Maria Larsson, upphandlare på Inköp Gävleborg.

Dagens priser på livsmedel hade haft en stor inverkan på de kommunala budgetarna om en ny upphandling hade genomförts i nuläget. Förlängningen gynnar dock inte bara kommunerna utan även leverantörerna som får möjlighet att leverera i ytterligare ett år.

Vikten av att föra dialog med leverantörerna är något som diskuteras mycket inom upphandlingsvärlden och man talar då ofta om dialogen innan och under upphandlingens gång.

– Det här är ett lysande exempel på hur viktigt det är att också föra en kontinuerlig uppföljningsdialog med leverantörerna under avtalstiden, säger Maria Larsson.