Mejlutskick från Inköp Gävleborg går genom Kommers annons
Vanligtvis skickas mejl från vårt upphandlingssysstem Kommers ut via adressen noreply@inkopgavleborg.se.

P.g.a. tekniska problem kommer vi under sommaren istället att skicka ut mejlen via noreply@kommersannons.se. Det innebär att du som leverantör/företagare eller beställare därför mejl som skickas ut från vårt system från denna adress.

Tekniker arbetar med ärendet och vi kommer att återgå till noreply@inkopgavleborg.se så snart problemet är löst.