Nu söker vi förbundsdirektör

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg är ett gemensamt organ för inköpssamverkan för nio kommuner i Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun. Som ”Partnern för den bästa affären” har Inköp Gävleborg uppdraget att utifrån sina tio medlemskommuners behov ansvara för upphandlingsverksamheten. Även ett flertal av de kommunala bolagen använder sig av Inköp Gävleborgs tjänster.

Ett ökat intresse för inköps- och upphandlingsfrågor finns bland såväl medlemskommunerna som näringslivet, där den goda offentliga affären utgör en viktig del i en region som växer och utvecklas. Antalet upphandlingsuppdrag ökar ständigt och omfattar idag över 500 upphandlingar per år inom allt ifrån kontorsmaterial, konsulter och livsmedel till snöröjning, fordon och fastighetstjänster. Osäkerhet kring en av medlemskommunernas fortsatta medlemskap i Inköp Gävleborg bidrar även det till att du som förbundsdirektör kommer att driva arbetet i en organisation i förändring.

Du är kommunalförbundets ledande tjänsteman och direkt underställd förbundsdirektionen där ditt uppdrag finns förtydligat i en förbundsordning. Du rapporterar direkt till förbundsdirektionen och ansvarar för att dess beslut verkställs samt har ekonomiansvaret för en budget på 23 mkr samt personal- och arbetsmiljöansvar. Du är också föredragande i det ägarsamråd som finns och som behandlar strategiska frågor kring samverkan i inköps- och upphandlingsfrågor.

Som förbundsdirektör ansvarar du för personal- och arbetsledning av organisationens ca 30 medarbetare. Du är en närvarande chef som får dina medarbetare att växa och utvecklas. Tillsammans med dina medarbetare sätter du upp mål för verksamheten och får alla att vilja bidra till att målen uppnås. Du samordnar arbetet inom organisationen och dess olika funktioner och skapar tydliga former för dialog och samverkan.

Du är den som omvärldsbevakar och har ett stort intresse i frågor om offentlig upphandling. Du förutsätts ha god och regelbunden dialog med medlemskommunerna och är den som representerar kommunalförbundet i olika regionala och nationella nätverk.

Medlemskommuner och organisation
Medlemskommunerna som ingår i Inköp Gävleborg är Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Söderhamn och Älvkarleby kommun.

Inköp Gävleborg har flera kontor i varierande storlek i länet där huvudkontoret ligger i Söderhamn. Organisationen är indelad i kategoriteam med kunskap och erfarenhet inom olika branscher och merparten av de anställda är placerade på kontoren i Gävle, Söderhamn och Hudiksvall.

Inom organisationen finns förutom upphandling även ekonomi-, kommunikatörs-, e-handels-, controller- och kundtjänstfunktioner. IT-stöd sköts via Gävle kommun och personaladministration via Söderhamns Kommun.

Formell kompetens
Högskoleexamen motsvarande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande med inriktning mot ekonomi eller juridik.

Erfarenhet
Du ska ha:
• några års erfarenhet som chef- och ledare med ekonomiskt ansvar.
• erfarenhet av att driva utvecklings- och förbättringsarbete med goda resultat.
• förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation.
• erfarenhet och/eller god kännedom om upphandling inom offentlig verksamhet.

Personliga egenskaper
Som person är du trygg, stabil och skapar engagemang och delaktighet genom ett tydligt ledarskap och god kommunikativ förmåga. Relationsskapande och samarbetsförmåga är avgörande för att underhålla och utveckla kontaktytorna och nätverken såväl runt omkring Inköp Gävleborg som internt i organisationen. Du har förmågan att arbeta med komplexa frågor, att analysera problem och lösa komplicerade frågor. Du är ekonomiskt medveten såväl i ditt budgetansvar som utifrån organisationens uppdrag och medlemskommunernas intressen.

Kontakt
Om Du vill veta mera, kontakta Bertil Eriksson, Förbundsdirektionens ordförande, 070 – 344 12 78, bertil.eriksson@ovanaker.se


Ansökan

Sista datum för ansökan: 2017-10-08
Obs! Det går inte längre att ansöka till tjänsten.

Ange löneanspråk

Varaktighet/Arbetstid
Tillsvidare, 100%