Nya avtal för tryckeritjänster

Fr.o.m. 1 november finns nytt avtal för tryckeritjänster.
Avtalet gäller för Gävle kommmun, Hofors kommun ,Ovanåkers
kommun , Älvkarleby kommun, Borab, Gästrike vatten, Gavlefastigheter, Gästrike Räddningstjänst,
Gävle hamn, Ockelbogårdar, Kommunförbundet Södra Hälsingland, samt Region Gävleborg och
Folktandvården Gävleborg
Mer information om avtalet, hur du beställer och leverantörerna kan du läsa om i det bifogade dokumentet Tryckeritjänster.

Tryckeritjänster >>
Framtagning av mallar >>
Mall för förnyad konkurrensutsättning >>