Inköpssamverkan Mitt förvaltar Inköp Gävleborgs ingångna avtal till dess de löper ut

Under Rubriken ”KONTAKT” finns kontaktuppgifter