Nya tröskelvärden för offentliga upphandlingar

Från och med årsskiftet höjs tröskelvärdena för offentliga upphandlingar, en prisjustering som genomförs vartannat år av EU-kommissionen.

De nya tröskelvärdena fr.o.m. 2018-01-01 kan du se här >>