Nytt avtal med Procurator fr.o.m. 1/3

Fr.o.m. 1/3 2017 gäller ett nytt avtal för städprodukter m.m. och leverantören, Procurator, är densamme
som tidigare.

Mer info om avtalet kan du läsa här >>