OM INKÖP GÄVLEBORG

OM INKÖP GÄVLEBORG

Fr o m 1 jan 2020 har Kommunalförbundet Inköp Gävleborg upphört att vara upphandlande myndighet för medlemskommunerna.

Inköp Gävleborgs uppdrag blev fortsättningsvis att förvalta de avtal som ingåtts för medlemskommunernas räkning till dess de löpt ut. Därefter ska förbundet läggas ner.

Förbundet har letts av en politisk  direktion som nu övergått till att vara likvidator. Medlemskommunernas ekonomichefer ansvarar för det operativa arbetet med Åsa Myhrberg ekonomichef i Bollnäs kommun som samordnare.

Gävle kommun lämnade förbundet 1 jan 2020, medans övriga medlemskommuner kvarstod som medlemmar.

Medlemskommuner är: Bollnäs, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Söderhamn, Älvkarleby

Kontakta oss
Se Kontakt ovan
Top