OM INKÖP GÄVLEBORG

OM INKÖP GÄVLEBORG

Fr o m 1 jan 2020 har Kommunalförbundet Inköp Gävleborg upphört att vara upphandlande myndighet för medlemskommunerna.

Inköp Gävleborgs huvudsakliga uppdrag fortsättningsvis är att förvalta de avtal som ingåtts för medlemskommunernas räkning till dess de löper ut. Därefter läggs förbundet ner.

Förbundet leds av en politisk direktion. Medlemskommunernas ekonomichefer har ansvar för det operativa arbetet med Åsa Myhrberg ekonomichef i Bollnäs kommun som samordnare.

Fr o m 8 juni 2020 finns ingen anställd personal i Inköp Gävleborg.

Gävle kommun är fr o m 1 jan 2020 ej längre medlem i förbundet, medan övriga medlemskommuner fortsatt kvarstår som medlemmar.

Medlemskommuner är: Bollnäs, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Söderhamn, Älvkarleby

Kontakta oss
Se Kontakt ovan
Top