Problem med leveranser av kontorsmaterial
Vid beställning av kontorsmaterial från Staples ska varorna levereras direkt till beställande enhet. På sistone har det vid ett antal beställningar inträffat att leveranserna istället gått till ombud(mackar o.s.v.) där beställarna själva fått hämta sina varor. Staples arbetar nu tillsammans med Post Nord för att lösa problemet.

Uppkommer problemet även fortsättningsvis är det bra om du som beställare kan rapportera det till: ulrika.nordahl@inkopgavleborg.se