Så arbetar Inköp Gävleborg med funktionskrav – film från Upphandlingsmyndigheten

Att i upphandlingar efterfråga en viss funktion är ett sätt att öppna upp för leverantörer att komma med olika lösningar på det som vi som beställare behöver. Istället för att i en upphandling ange specifika krav på hur en vara eller tjänst ska vara utformad ber vi marknaden komma med svaret på hur det vi efterfrågar på bästa sätt kan tillgodoses, något som kan både främja och driva utveckling.

I denna film lyfter upphandlingsmyndigheten vår upphandling av skadedjursbekämpning som ett exempel på hur man kan arbeta med funktionskrav i upphandlingar.

Filmen har producerats av Upphandlingsmyndigheten.
Se fler av deras informationsfilmer här >>