Skolskjuts med hög miljöhänsyn


Efter en lång process med flera överprövningar finns nu skolskjutsavtalen på plats och bussarna rullar till skolorna runt om i länet. Resultatet av upphandlingen är avtal med stort fokus på miljön, något som varit viktigt för samtliga medlemskommuner i Inköp Gävleborg.

Bollnäs Buss är ett av företagen som vann upphandlingen och företaget är nu i full gång med att anpassa sin fordonsflotta enligt kraven i avtalet.
– För oss innebär det att vi kommer att ha en mycket ren fordonsflotta med en mix av bussar som kommer att drivas med fossilfritt drivmedel, HVO och nyare fordon som har högsta miljöklass, Euro 6. De allra äldsta fordonen håller vi på att byta ut vilket kommer att vara klart till årsskiftet, säger Ulf Eriksson på Bollnäs buss.

I upphandlingen gavs pluspoäng till leverantörer med fordon som drivs med miljövänliga drivmedel, något som gav resultat över förväntan genom att även anbudsgivarna såg vikten av att satsa på miljön.
– Att skolskjutsarna drivs med miljövänliga fordon känns som ett naturligt steg och är självklart positivt. När det handlar om just skolskjutsar är sträckorna relativt korta och miljöpåverkan blir därför också lokal. Fick man önska skulle också fler fordon som trafikerar längre sträckor övergå till miljövänliga drivmedel. På så vis kan vi få en mer global inverkan på miljön, säger Ulf Eriksson.

Jonas Bäckström, Inköp Gävleborg

Jonas Bäckström, ansvarig upphandlare på Inköp Gävleborg, är nöjd med miljöhänsynen som tagits i upphandlingen och ser möjligheter till ytterligare positiv inverkan i länet.

– Både vi och leverantörerna ser stora vinster med att satsa på miljön, vilket känns väldigt bra. Genom att vi ökar efterfrågan får vi förhoppningsvis också en större tillgänglighet av fossilfria bränslen i länet. På så vis kan avtalet skapa ringar på vattnet och möjliggöra även för fler att övergå till detta miljövänliga alternativ, säger Jonas Bäckström.


Följande leverantörer har avtal för skolskjutsar t.o.m. 2022-07-31:
Bollnäs Busstrafik AB, VS & Perssons Bussar AB, Västanhede Trafik AB, X-läns taxiservice AB, Mohlins Bussar AB, Byberg & Nordins Busstrafik AB, Brobergs buss i Gnarp AB, Hällbo Busstrafik AB, Martin Wahlmans Buss AB