Bild till vänster: Marie Emilsson, Söderhamns kommun och Sandra Stark, Inköp Gävleborg


Socialt företagande i fokus på frukostmöte
Ett femtontal deltagare dök upp då Söderhamns kommun tillsammans med Inköp Gävleborg bjöd in till ett frukostmöte med fokus på sociala krav i upphandlingar. Flera av de sociala företag som etablerats i kommunen fanns representerade liksom olika intresseorganisationer och engagemanget bland deltagarna i mötet var stort. Gemensamt för de sociala företagen är att de på olika sätt skapar sysselsättning för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

– Att få möta företagen på det här sättet är ovärderligt för oss som genomför upphandlingarna. Det finns stor kunskap och drivkraft inom dessa företag och de nya lagändringarna inom LOU gör att vi kan ge större förutsättningar för dem att delta i de offentliga affärerna, säger Sandra Stark, upphandlare på Inköp Gävleborg.

Mötet inleddes med en kort introduktion av LOU som sedan följdes av dialog där alla gavs möjlighet att ge sin syn och berätta mer om vad det egna företaget eller organisationen har att erbjuda. Möjligheten till samverkan och utveckling utgjorde en röd tråd genom mötet och deltagarnas kommentarer vittnar om vikten av att mötas och lära mer om varandra.

– Det är viktigt att vi lyfter varandra. Samverkan gör att vi kan hjälpa varandra att växa, säger Carina Hedblom Eriksson från Guldkanten.

– Det blir spännande att se vilka möjligheter som de nya lagändringarna medför genom bland annat reserverade kontrakt. Kraven i kommunernas upphandlingar driver också utveckling i våra företag, säger Andreas Helgesson på Stenbacken.

Viljan av att skapa samhällsnytta genom de offentliga affärerna tillsammans med ett beslut i Söderhamns kommun blev upptakten till mötet som nu kommer att resultera i fler. Beslutet säger att minst två upphandlingar med krav på just social hänsyn ska genomföras under 2017.

– Det här var ett första möte och det märkts direkt att det finns mycket att prata om och hur viktigt det är att föra dialog på det här sättet. Nästa steg blir nu att fundera över vilket eller vilka områden vi skulle kunna upphandla med fokus på just sociala krav och sedan får vi mötas igen för att föra en vidare dialog. Jag ser att det finns möjligheter att använda den offentliga affären till att skapa stor samhällsnytta samtidigt som företagen ges förutsättningar för utveckling, säger Marie Emilsson, inköpssamordnare på Söderhamns kommun.

Kortfattat om reserverade kontrakt i nya LOU
En upphandlande myndighet har nu enligt LOU möjlighet att reservera deltagandet i upphandlingar för leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration och där minst 30 procent av dem som leverantören sysselsätter är personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
Mer om reserverade kontrakt kan du läsa på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Bild till höger: Lina Andersson, Coompanion Gävleborg och Andreas Helgesson, Stenbacken