STYRDOKUMENT
Verksamheten styrs genom en förbundsordning som är fastslagen av
Inköp Gävleborgs direktion.
Kontakta oss
Se Kontakt ovan