Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet

johan_sommar2015
Svenskt Näringsliv presenterar i veckan sin ranking över företagsklimatet runt om i Sveriges kommuner. Den nationella trenden pekar inom frågan om kommunernas upphandlingar nedåt och inom vår region ger undersökningen uttryck för att ett missnöje finns ute bland företagen.
– Att föra dialog med företagen och sprida kunskap om kommunernas upphandlingar är ett område vi ständigt behöver arbeta med och utveckla. I år har vi valt att satsa extra på att tillsammans med kommunerna anordna olika informationstillfällen och hoppas nu på att företagen runt om väljer att medverka i dessa forum, säger Johan Almesjö.

Inom Inköp Gävleborgs medlemskommuner beslutade man för cirka två år sedan att även alla direktupphandlingar över 100 000 sek ska annonseras. Detta för att synliggöra en större andel av kommunernas affärer och på så vis möjliggöra och underlätta för fler och även mindre företag att vara med och konkurrera om de offentliga affärerna.
– Näst efter Trafikverket är det vi som annonserar flest upphandlingar om man jämför med andra organisationer runt om i landet. Vårt mål är alltid att skapa goda, hållbara affärer och tillväxt enligt den upphandlingspolicy som våra medlemskommuner antagit. Men givetvis måste vi också alltid sträva efter att bli ännu bättre och arbeta vidare med olika utvecklingsområden, företagsklimatet gällande upphandling är ett sådant område, säger Johan Almesjö.

Samtidigt som många av landets kommuner visar en negativ trend gällande företagsklimatet så finns det undantag, och så även i vår region. Hofors uppvisar mycket bra resultat i rankingen och lyfts av Svenskt Näringsliv fram som en framgångskommun.
– Vi gratulerar Hofors till det fina resultatet i undersökningen som är ett tydligt kvitto på hur engagemang inom kommun och politik lönar sig, säger Johan Almesjö.