Svenskt näringsliv uppmärksammar innovationsupphandling i Trönö/Norrala

Under 2015 har Söderhamns kommun tillsammans med Inköp Gävleborgs projekt, Innovationsupphandling X, upphandlat en ny Måltidstjänst för äldre i området Trönö/Norrala.

Här uppmärksammas upphandlingen av Svenskt näringliv
Innovationsupphandling gav skjuts i affärerna