Upphandling ur en leverantörs ögon – AJ Produkter


AJ Produkter är en av leverantörerna som förser våra medlemskommuner med bland annat kontorsmöbler samt möbler till skola och förskola. Anders Skoglund arbetar som distriktschef och har många års erfarenhet av att vara leverantör åt kommunerna dels i och med AJ Produkter men också som mindre, lokal leverantör.
– Jag arbetade mot offentlig sektor redan innan LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) stiftades men då i mitt egna företag Lek o Spel. När lagen kom på plats tog det sedan mig tre år innan jag faktiskt vann ett avtal vilket då var lite frustrerande. Men i slutändan är det definitivt värt det arbete som man behöver lägga ner på att vara med i upphandlingarna eftersom det ger så mycket att få avtal med kommunerna, säger Anders.

Idag representerar Anders en större aktör, AJ Produkter, som har avtal med kommuner över hela Sverige. Företaget har sitt huvudkontor i Halmstad men har även ett lokalt kontor i Gävle där det också finns ett showroom som möjliggör för kunderna att komma och se delar av sortimentet på plats. Att bygga och vårda relationer ser Anders som en av de viktigaste delarna med arbetet liksom att alltid hålla det man lovat.
– Även om man vunnit ett avtal är det viktigt att arbeta aktivt mot kunderna. Jag försöker besöka så många kommunala skolor och förskolor som möjligt så att de vet vilka vi är, vad vi kan erbjuda och får ett ansikte på oss som de har avtal med. Jag tycker att det fungerar väldigt bra att arbeta med beställarna ute i kommunerna och vi är måna om att de känner förtroende för oss, berättar Anders.

Upphandlingar och avtal ser Anders som positivt ur flera aspekter, bland annat genom den trygghet som det ger till beställarna.
– Genom avtalen vet beställarna vem de får handla av vilket också gör det enklare att säga nej när de blir kontaktade av olika försäljare. Tyvärr finns det dessutom de som är ute och försöker lura kunderna på olika sätt och då kan det vara skönt att ha ett avtal att luta sig mot, säger Anders.