Utredning för framtida samverkan

På uppdrag av våra medlemskommuner har en extern utredning genomförts med syfte att se över hur kommunerna på bästa sätt kan samverka inom upphandlingsområdet framåt. Utredningen har genomförts delvis för att den förbundsordning som legat som grund för förbundet sedan 90-talet är i behov av översyn, och dels för att Gävle kommun valt att begära utträde ur samarbetet.

Utredningen presenterar olika förslag på nivåer för samverkan samt vilka delar som behöver ses över för en så effektiv upphandlingsverksamhet som möjligt.
Nästa steg i processen är nu att övriga medlemskommuner politiskt genom en viljeinriktning ska ta ställning till hur en framtida lösning ska se ut.

– Att de olika delarna i upphandlingsarbetet nu ses över är positivt, liksom kommunernas engagemang i frågan. Vi ser att en fortsatt samverkan även framåt är det mest fördelaktiga ur flera aspekter, exempelvis genom att större inköpsvolymer ger förutsättningar för bättre priser och leveransvillkor samt en hög kvalitet genom samlad kompetens, säger Lina Haglund, förbundsdirektör Inköp Gävleborg.

Oavsett hur den framtida samverkan kommer att organiseras så kommer Gävle kommuns utträde att få en finansiell effekt för de kvarvarande medlemskommunerna som behöver täcka upp även för Gävle kommuns del.

– Trots att Gävle kommuns utträde såklart får en ekonomisk inverkan för de kvarvarande kommunerna ser vi att det även framåt är både mest kostnadseffektivt och kvalitetssäkert att dela på de resurser och den kompetens som krävs för att utföra uppdraget, säger Lina Haglund.

Fakta Gävle kommuns utträde
Gävle kommun sade i september upp sitt medlemskap hos Inköp Gävleborg med en uppsägningstid om 3 år, vilket innebär att medlemskapet sträcker sig till september 2020. Om Gävle kommun kommer att lämna samarbetet tidigare än detta är en förhandlingsfråga mellan Gävle kommun och övriga medlemskommuner som i dagsläget ännu ej är klar.