Möt några av våra lokala leverantörer
En av våra målsättningar är att så många företag som möjligt ska vilja och kunna delta i våra upphandlingar. När det är möjligt delar vi exempelvis alltid in upphandlingarna i mindre delområden eftersom vi vet att utbudet och kapaciteten hos företagen kan variera.

Vår senaste leverantörundersökning visar att cirka sextiofem procent av våra leverantörer har lokal förankring i någon av våra medlemskommuner. Här får ni möta några av dem och höra deras tankar om att ha kommunen som kund.

Är du en av våra lokala leverantörer och vill dela med dig av din upplevelse av att ha kommunen som kund här på vår hemsida?
Hör av dig till Emeli Ekblad, kommunikatör, emeli.ekblad@inkopgavleborg.se.

Jessica Åhs - Kontorscenter

Jessica Åhs

Kontorscenter i Hudiksvall AB
Leverantör av: möbler och gardiner/textilier för samtliga medlemskommuner. Har kontor/utställningslokaler i Hudiksvall, Söderhamn och Gävle.
Antal anställda: Cirka 25

– Vi har sedan mer än 15 år tillbaka haft avtal på samtliga områden gällande inredning med Inköp Gävleborg. Cirka 50% av vår omsättning på möbler och inredning är idag kopplade till dessa avtal och tillsammans är kommunerna vår största kund. Vi har en stark lokal anknytning och finns representerade med utställningslokaler på flera orter I länet vilket ger oss möjlighet att ge våra kunder en personlig och snabb service.

Något vi upplever som positivt är den dialog och kommunikation vi under alla år har haft med Inköp Gävleborg. Det är enkelt att lyfta både sådant som är bra, men också det som fungerar mindre bra och tillsammans hittar vi lösningar som fungerar både för beställarna och oss. Att kommunerna samordnar sina upphandlingar underlättar förstås både vårt arbete och ger oss möjlighet att erbjuda ett bättre erbjudande till slutkund.

Andreas HelgessonAndreas Helgesson

Stenbackens boende- och arbetskooperativ
Leverantör av: Fruktkorgar till Söderhamns kommun, Söderhamn Nära, Faxeholmen och Inköp Gävleborg
Antal anställda: 7

Sedan september 2017 levererar Stenbacken fruktkorgar till Söderhamns kommun, ett resultat av en så kallad
reserverad upphandling där fokus ligger på att möjliggöra för sociala företag att vinna kontrakt med kommunen.
Målet med upphandlingen var att en person som stod långt ifrån arbetsmarknaden skulle få ett arbete, ett mål som
uppnåtts och dessutom skapat ringar på vattnet för det sociala företaget.
– Genom upphandlingen av fruktkorgar och den anbudsskola vi deltog i innan har möjligheterna med att ha
kommunen som kund öppnats upp för oss. I samband med att vi vann avtalet ansökte vi om transporttillstånd, vilket nu också gjort att vi börjat med en helt ny verksamhetsinriktning som går ut på att vi placerar ut och sedan samlar in
källsorteringskärl.

I och med sitt engagemang i upphandlingen har Andreas blivit något av en ambassadör i länet och blir ofta inbjuden att prata i olika sammanhang.
– Det har blivit stor uppmärksamhet runt just den här reserverade upphandlingen eftersom det är en av de första som gjorts i Sverige. Att kommunerna börjar arbeta mer med sociala krav i sina upphandlingar är positivt och nu försöker jag hjälpa andra sociala företag att ta steget och delta i kommunernas upphandlingar.

Ola Andersson - ResecityOla Andersson

Resecity i Söderhamn
Leverantör av: resebyråtjänster för samtliga medlemskommuner. Har lokala kontor i Hudiksvall, Ljusdal och Söderhamn.
Antal anställda: Ca 200 anställda i hela koncernen Big Travel/Resecity

– Nu är det snart tre år sedan vårt avtal startade.
Upphandlingen med Inköp Gävleborg har fungerat bra och avtalet sysselsätter idag cirka tre heltidstjänster här hos oss.
Genom att leva upp till kommunernas krav och ta till vara på deras feedback utvecklas vi ständigt och blir bättre som
företag, vilket är mycket positivt.

Sven-Ulrich "Dulle" OlssonSven-Ulrich ”Dulle” Olsson

Norrbackens lantbruk
Leverantör av: nötfärs till Söderhamns kommun
Familjeföretag

– Jag ser att det finns flera fördelar med att ha
kommunen som kund. Dels innebär det ju affärer men är också ett bra sätt att marknadsföra sig och den egna verksamheten på. Dessutom känns det ju bra att kunna göra en insats för kommunen och miljön.

I Gävleborg har vi idag kommit långt i arbetet med att få in även lokala producenter som leverantörer till kommunerna. Det är något vi ska vara stolta över och flera andra kommuner i Sverige har vänt sig till oss för att få råd och hjälp.

KONTAKTA OSS
010 – 471 30 01
Öppettider: Må-fre kl.09.00-12.00
E-post: info@inkopgavleborg.se