Under Rubriken ”KONTAKT” finns kontaktuppgifter

Från och med 2020-04-14 upphör kundtjänst telefonin (010-471 3001)

Ni kan fortfarande maila till info@inkopgavleborg.se vid frågor om Avtal tecknade innan 1 jan 2020.

 

Gävle kommun utträder ur kommunalförbundet Inköp Gävleborg 1 januari 2020. Det innebär att förbundets uppdrag övergår till att förvalta ingångna gällande avtal.

Gävles utträde innebär också att medlemskommunerna nu själva tar över upphandlingsansvaret för nya upphandlingar fr o m 1 januari 2020 oavsett belopp.
Medlemskommunerna har under hösten 2019 påbörjat ett arbete med att bygga upp egna inköps-/upphandlingsorganisationer för att fortsättningsvis kunna göra sina egna upphandlingar. Hälsingekommunerna kommer när det är fördelaktigt att samarbeta och göra gemensam upphandling, men varje kommun skriver eget affärsavtal med leverantören. Kommunägda bolag samt kommunalförbund ingår inte primärt i nätverkssamarbetet men deras behov av upphandlingsstöd kommer att beaktas när de inte längre kan vända sig till Inköp Gävleborg.
Hur påverkar det mig som nuvarande/potentiell leverantör?

– Du som är avtalsleverantör påverkas inte, beställningar och leveranser sker som vanligt tills avtalet löper ut.

– Du som vill se vilka upphandlingar som är på gång gör det via webbplatsen www.inkopgavleborg.se precis som tidigare.
– Du som vill lämna anbud i en upphandling gör det via webbplatsen www.inkopgavleborg.se precis som tidigare

För mer information om avtal och upphandling:
Inköp Gävleborg, info@inkopgavleborg.se Tel 010-471 30 01
För mer information om nya organisationen:
Carl-Göran Eriksson, projektledare carl-goran.ericsson@soderhamn.se Tel 076-820 11 65

Då Gävle kommun har begärt utträde ur kommunalförbundet Inköp Gävleborg ser nu övriga medlemskommuner över hur man ska fortsätta samarbeta i upphandlingsfrågor. Efter flera utredningar föreslås att Inköp Gävleborg fasas ut och att kommunerna i stället i ett avtalat nätverkssamarbete samverkar kring gemensamma och prioriterade upphandlingar samt att varje kommun bygger upp sin egen inköps-/upphandlingsorganisation.

I förslag till reviderad förbundsordning föreslås att Inköp Gävleborg under en övergångsperiod finns kvar som avtalsförvaltare av nuvarande ca 2 000 ingångna avtal, och att upphandlingsansvaret för nya upphandlingar oavsett belopp tas över av kommunerna.
Det finns ekonomiska vinster i att fortsätta samverka, bl.a. fortsatt möjlighet till lägre administrativa kostnader, bättre priser genom större volymer och genom att nyttja varandras kompetenser.
De berörda kommunerna arbetar nu med projektet ”Nätverksamverkan inköp/upphandling” som har till uppgift att ta fram ett förslag på ett väl strukturerat nätverkssamarbete där resurserna samnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. Arbetet omfattar samtliga kommuner som idag är medlemmar i Inköp Gävleborg med undantag av Gävle, Älvkarleby och Hofors kommuner. (Ockelbo har inte tagit slutlig ställning). Projektet ska lämna förslag som innebär att nätverket ska kunna börja fungera under januari 2020.
Till att börja med prioriteras att lägga grunden för hur nätverkssamarbetet ska utformas och fungera direkt efter Gävles utträde. Tidpunkten för Gävles utträde ska överenskommas mellan medlemskommunerna och Gävle och det finns ett önskemål från Gävles sida att det ska ske från 1 jan 2020. I nästa steg planeras att fortsätta utveckla formerna för nätverkssamverkan samt kommunernas egna inköps- och upphandlingsorganisationer.
Kommunägda bolag samt kommunalförbund ingår inte primärt i projektet men deras initiala behov av upphandlingsstöd kommer att beaktas i det arbete som görs under 2019, när de inte längre kan vända sig till Inköp Gävleborg. Hur samverkan med kommunerna ska ske därefter behöver klargöras i det fortsatta utvecklingsarbetet som påbörjas under 2020.
För mer information kontakta:
Lina Haglund, förbundsdirektör lina.haglund@inkopgavleborg.se Tel 010-471 30 19
Carl-Göran Eriksson, projektledare carl-goran.ericsson@soderhamn.se Tel 076-820 11 65

Nu finns den senaste upplagan av vår tidning ute där vi skriver om bland annat avtal för kommunikationstjänster, social hållbarhet i våra upphandlingar och tankar om framtida samverkan.

Läs vår tidning här >>

Under 2018 genomförde Bollnäs kommun en banbrytande funktionsupphandling av ljus som tjänst.
Kom och lyssna på hur det gick till, hur det fungerar idag och vad personalen och barnen i kommunens förskolor och skolor tycker om den nya belysningen.

När: 8 april klockan 13:00-16:00
Plats: Stora scenen i Bollnäs kulturhus, Collinigatan 12 i Bollnäs

Läs mer om träffen och hur du anmäler dig här:
Inbjudan – 8 april ljusupphandling Bollnäs

Den 6 mars klockan 17.00 anordnar Gävle kommun tillsammans med oss på Inköp Gävleborg en informationskväll kring offentlig upphandling.

Läs mer om informationskvällen och hur du anmäler dig här >>

Läs om hur vi på kommunen kan spara pengar på våra inköp och om ett framgångsrikt exempel från Filipstad

Att göra rätt när man ska göra inköp till sin verksamhet är inte alltid det enklaste. Kanske vet man inte vilken leverantör man ska vända sig till eller så går inte avtalet att hitta när man behöver det?

Men hur mycket påverkar ”felaktiga inköp” kommunen som helhet?
I Filipstad bestämde man sig för att titta närmare på hur inköpen fungerade och Helena Sköld Lövgren,
upphandlingschef, berättar här om vad man kom fram till och hur det påverkar kommunen.
Läs hela artikeln här >>


Runt om i Ljusdal rullar nu den nya bokbussen och besöker kommunens skolor, förskolor och samhällen ute på landsbygden. Bussens chaufför Marcus Westman och bibliotekschef Birgitta Sandqvist Andersson är mycket nöjda över resultatet och reaktionerna hos besökarna är positiva.
– Att stå här i den färdiga bussen känns speciellt eftersom jag har fått vara med från början och har varit delaktig i utformningen, det blir något av ett skötebarn på det sättet, säger Marcus.

Läs hela artikeln om bokbussen här >>

Under hösten kommer en informationsträffar och anbudsskolor att genomföras ute hos medlemskommunerna, såväl för beställare som företagare.
Här ser du de tillfällen som hittills är klara och listan kommer att fyllas på eftersom.

Beställarutbildning i Älvkarleby
Älvkarleby 19 oktober 14.00-15.00

Informationskväll kring offentlig upphandling
Gävle 7 november 17.00 – 20.00
Läs mer om informationsträffen och hur du anmäler dig här >>
Riktar sig till företagare

Anbudsskola Ockelbo
Ockelbo 15 november 17.00 – 19.00
Läs mer om anbudsskolan och om hur du anmäler dig här >>

Beställarutbildning i Bollnäs
Bollnäs 3 december 13.00-15.00
Läs mer om utbildningen och hur du anmäler dig här >>

Beställarutbildning i Ljusdal
Ljusdal 6 december 09.00.00-11.00
Läs mer om utbildningen och hur du anmäler dig här >>

Top