Reflektioner inför påsk från Inköp Gävleborg
När vi nu står inför några dagars välförtjänt påsk ledighet finns frågan om Gävle kommuns utträde i vårat medvetande och även i medias fokus. Det är ett stort beslut som ska fattas i KF och vad ett utträde skulle innebära är ännu för tidigt att svara på idag. Det enda vi vet med säkerhet är att det kommer att påverka såväl oss på Inköp Gävleborg som våra medlemskommuner. Inte minst kommer det att påverka Gävle kommun själva som står inför en stor utmaning i uppbyggnaden av en egen inköpsorganisation och där de ekonomiska konsekvenserna av ett sådant val ännu ej tycks vara ordentligt utredda.

Jag lyssnar på argumenten för att bedriva en inköpsorganisation i egen regi, där ett av dem är viljan att underlätta för lokala företag att få avtal med kommunen. Ambitionen är god, en ambition som även vi på Inköp Gävleborg delar och arbetar mycket med tillsammans med våra medlemskommuner. Vår senaste leverantörsundersökning visar att cirka 60% av våra leverantörer redan idag har en lokal förankring och nya lagändringar ger oss nu ännu större förutsättningar att möjliggöra för fler att delta i våra upphandlingar. Vi får dock inte glömma att vi alltid har lagen att förhålla oss till där likabehandling utgör en av de fem grundprinciperna i LOU. Likabehandling som säger att inget företag får särbehandlas eller ges fördelar utifrån exempelvis geografisk förankring. Likabehandling som alla upphandlande myndigheter måste följa, och så även Gävle kommun.

Från det resonemanget går jag vidare till att glatt konstatera att vi på Inköp Gävleborg under 2017 firar 10 år tillsammans med våra medlemskommuner. 10 år av samverkan där vi utgör en av de upphandlande organisationer som nationellt sett kommit längst i arbetet med den offentliga affären. Vi ser idag också en tydlig nationell trend som pekar på att allt fler av de svenska kommunerna ser nyttan och värdet av att samarbeta kring just upphandling. Denna utveckling ser jag som en bekräftelse på att dessa 10 år av samverkan faktiskt har varit och fortfarande är rätt väg att gå.

Så med det sagt går vi vidare mot helgen och jag tar tillfället i akt att önska er alla en riktigt glad påsk!

/Lina Haglund