TIDNING
Under 2018 har vi på Inköp Gävleborg tagit fram en mindre tidning för att informera om allt ifrån nya avtal som kommer på plats, hur vi arbetar tillsammans med kommunerna samt för att skapa förståelse och kunskap om hur upphandling egentligen fungerar och vad som ligger bakom avtalen.
Tidningen produceras fyra gånger per år och är i första hand digital, men trycks också upp i en begränsad upplaga för att vi ska nå ut till så många som möjligt

KONTAKTA OSS
010 – 471 30 01
Öppettider: Må-fre kl.09.00-12.00
E-post: info@inkopgavleborg.se