Informationsträffar och anbudsskolor

Under hösten kommer en informationsträffar och anbudsskolor att genomföras ute hos medlemskommunerna, såväl för beställare som företagare.
Här ser du de tillfällen som hittills är klara och listan kommer att fyllas på eftersom.

Informationskväll kring offentlig upphandling
Gävle 17 september 17.00 – 20.00
Läs mer och anmäl dig >>

Anbudsskola för företagare
Söderhamn 26 september 08.00-10.30
Läs mer och anmäl dig >>

Informationskväll kring offentlig upphandling
Gävle 7 november 17.00 – 20.00
Mer info kommer