Direktupphandlingar i Gävle kommun

Behöver du som arbetar inom Gävle kommun genomföra en direktupphandling?
Nytt fro.m. 12/12 2016 är att det är respektive förvaltning hos Gävle kommun som själva annonserar dessa, en tjänst som tidigare utförts av Inköp Gävleborg.
Liksom tidigare så skapar den som behöver genomföra en direktupphandling själv underlaget.
Mer info om hur man går till väga finns på Ankaret och vid eventuella frågor kontaktas Linn Johansson, Gävle kommun, 026-175025.