Framgångsrikt arbete mot onormalt låga anbud

Onormalt låga anbud är inom upphandlingsområdet ett välkänt fenomen som är och har varit vanligt förekommande inom exempelvis byggbranschen.

Lagen har idag skärpts och säger att en upphandlande myndighet har skyldighet att begära in en förklaring från anbudsgivaren om anbudet bedöms vara onormalt lågt. Om en godtagbar förklaring då inte lämnas är det också myndighetens skyldighet att förkasta anbudet. Dock finns idag relativt få fall i Sverige där man av den anledningen faktiskt valt att förkasta anbud.

Daniel Turås, upphandlare inom Fastighet och Energi på Inköp Gävleborg har under de senaste sex åren arbetat för att få bukt med fenomenet onormalt låga anbud. Dels genom att systematiskt begära in förklaringar på anbud som förefaller vara orimligt låga och sedan genom att förkasta anbud där förklaringen inte anses tillräcklig.

Klicka på bilden för att läsa hela artikeln om arbetet med onormalt låga anbud.
Onormalt låga anbud