Socialt företag vann reserverad upphandling av fruktkorgar

Andreas Helgesson, Stenbackens boende- och arbetskooperativ och Sandra Stark, Inköp Gävleborg


Fr.o.m. 1 september har Söderhamns kommun en ny leverantör av fruktkorgar, det sociala företaget Stenbackens boende- och arbetskooperativ. Upphandlingen har genomförts som ett s.k. reserverat kontrakt vilket kortfattat innebär att enbart sociala företag haft möjlighet att vara med och lämna in anbud.

Andreas Helgesson på Stenbacken är glad över att ha vunnit upphandlingen.
– Just riktade upphandlingar som den här innebär stora möjligheter för oss som driver sociala företag. Samtidigt som vi kan ge fler personer sysselsättning och få in dem i arbetslivet så blir det också en kvalitetssäkring av vår egna verksamhet i och med att vi måste leva upp till de krav som kommunen ställer, säger Andreas.

Processen med den reserverade upphandlingen startade redan under vintern då Inköp Gävleborg tillsammans med Söderhamns kommun började titta på möjligheterna med reserverade kontrakt. För att ta reda på mer om hur intresset bland de sociala företagen såg ut bjöds de in till dialog varefter man såg över vilka områden som behövde upphandlas som skulle passa bra att genomföra som reserverade kontrakt.

Därefter har flera möten anordnats och de sociala företagen har getts möjlighet både till en grundläggande utbildning inom LOU och upphandling men också till en mer praktisk anbudsskola med fokus på hur man formulerar och lämnar in ett anbud.
– Det har varit en bra process där vi mötts flera gånger och där vi har haft möjlighet att vara med och påverka. Därför blev det också enklare att ta steget och vara med och lämna anbud, säger Andreas Helgesson.

Även upphandlare Sandra Stark på Inköp Gävleborg har en positiv upplevelse av både processen och resultatet av upphandlingen.
– Vi lär oss mycket av att föra dialog med de sociala företagen. Speciellt roligt i just den här upphandlingen är att flera sociala företag valt att samarbeta och kommer att sköta olika delar av leveransen, säger Sandra.

Sandra är den upphandlare hos Inköp Gävleborg som tillsammans med kommunens inköpssamordnare, Marie Emilsson, genomfört upphandlingen. Bakgrunden är en motion i Söderhamns kommun där det beslutats att två upphandlingar under året ska riktas till just sociala företag, vilket Marie fått i uppdrag att genomföra.
– Det känns jättebra att vi nu är i hamn med avtalet. Fruktkorgarna kommer att bli något dyrare än tidigare, men istället ser vi stora vinster i att fler som står långt ifrån arbetsmarknaden ges möjlighet till sysselsättning. Dessutom kommer Stenbacken att sträva efter så stor andel ekologisk frukt som möjligt vilket känns viktigt både för dem och för oss, säger Marie Emilsson.

Förutom Söderhamns kommun så ingår också bolagen Söderhamn Nära, Faxeholmen samt Inköp Gävleborg i Söderhamn som beställare/avropande enheter på avtalet.

Fakta reserverade kontrakt
En upphandlande myndighet har nu enligt LOU möjlighet att reservera deltagandet i upphandlingar för leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration och där minst 30 procent av dem som leverantören sysselsätter är personer med funktionsnedsättning eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Mer om reserverade kontrakt kan du läsa på Upphandlingsmyndighetens hemsida.