Ljus som tjänst i Bollnäs skolor

Nu ska skolorna i Bollnäs kommun få bättre belysning med fokus på elevernas individuella behov, hälsa och välmående. Istället för att köpa in en ny uppsättning med armaturer till klassrummen har kommunen valt att upphandla funktionen ljus där tjänsten möjliggör anpassning av ljuset ända ner på individnivå.

Den nya belysningen som installeras är framtagen av återvunnet material där delarna lätt kan anpassas och bytas ut, och har därmed fördelar ur ett miljöperspektiv. Genom att ljuset nu köps in som tjänst finns också stora möjligheter till att anpassa belysningen under avtalets gång utifrån hur behoven och verksamheterna förändras, en flexibilitet som är svår att uppnå vid vanliga köp av armaturer. Den nya lösningen förväntas också medföra kostnadsbesparingar genom den avsevärt lägre energiförbrukningen som ny led-teknik medför.

Upphandlingen har drivits genom ett nära samarbete mellan Bollnäs kommun och det forskningsbaserade projektet ”Upphandlingsdriven innovation för regional tillväxt” hos Region Gävleborg. Flera experter inom olika områden har varit inblandade i arbetet och Inköp Gävleborg har som upphandlande myndighet för kommunen varit delaktiga under processen och genomförandet av upphandlingen:
– Det har varit jättespännande att vara en del av den här processen och jag är övertygad om att vi framåt kommer att se mer av den här typen av upphandlingar. Utvecklingen inom olika områden går idag mycket snabbt och nya tekniker kommer hela tiden ut på marknaden. Genom att upphandla tjänster på det här sättet blir det lättare som köpare att hänga med i den utvecklingen, säger Sandra Stark, upphandlare Inköp Gävleborg.

Upphandlingen har fått stor uppmärksamhet såväl inom den egna kommunen som nationellt och mer finns att läsa om arbetet i ett flertal publicerade artiklar:
https://upphandling24.se/nytt-ljus-over-bollnas/
https://inkopsradet.se/innovation/upphandling-som-nar-onskad-effekt/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/nu-ar-det-eleverna-inte-pengarna-som-bestammer-i-bollnas
http://www.helahalsingland.se/gavleborg/bollnas/bollnas-satsar-pa-banbrytande-ljus-stort-intresse-for-detta-aven-nationellt