Positiv respons från kommunernas leverantörer


Resecity
Upphandlingen med Inköp Gävleborg har fungerat bra och avtalet sysselsätter idag cirka tre heltidstjänster här hos oss.

Genom att leva upp till kommunernas krav och ta till vara på deras feedback utvecklas vi ständigt och blir bättre som företag, vilket är mycket positivt.
Ola Andersson, regionchef Resecity

Resecity har avtal med samtliga Inköp Gävleborgs medlemskommuner.


Söderhamns catering
För oss utgör avtalet med Söderhamns kommun en betydande del av vår verksamhet.

Vi ser också gärna att beställningarna görs via inköpssystemet, vilket är ett jättebra verktyg som minimerar riskerna för fel både i beställningar och fakturering.
Christina Söderlund, Söderhamns catering AB

Söderhamns catering har avtal med Söderhamns kommun


Koneo
Vi tycker att samarbetet med kommunerna fungerar fantastiskt bra och har fått ett mycket bra bemötande ute hos beställarna.

Sedan avtalet tecknades har vi kunnat anställa ytterligare en person och när det nu har börjat rulla på hoppas vi på att kunna rekrytera ytterligare.

Bo Eriksson, Andreas Eriksson, Anton Kjellin, Koneo Hälsingland

Konica Minolta och Koneo har avtal med Ljusdal, Hudiksvall, Bollnäs, Nordanstig och Ovanåker.

Positiv respons från kommunernas leverantörer
God kommunikation och en jämn fördelning av stora och små leverantörer är ett par av de resultat vi på Inköp Gävleborg kunnat se i vår senaste leverantörsundersökning. Undersökningen visar också att över hälften av kommunernas leverantörer har en lokal eller regional förankring, och även tidigare statistik visar på att andelen lokala företag ligger runt 65-70%.

– Ett av målen med våra upphandlingar är att främja tillväxten inom kommunerna, d.v.s. möjliggöra för de lokala företagen att vara med och lämna anbud. Ett sätt att göra det på är att dela upp upphandlingarna i mindre delområden, något vi också kommer att se mer av framöver i och med nya möjligheter i lagstiftningen, säger Michael Kazmierczak, systemansvarig/verksamhetsansvarig på Inköp Gävleborg.

Den positiva responsen i undersökningen kan delvis ses som ett resultat av långsiktigt arbete inom flera områden.
– Arbetet gentemot våra leverantörer och företag pågår ständigt och vi vill underlätta för dem att delta i våra upphandlingar. Dels genom systemutveckling som vi ser har gett stora resultat men också genom utbildning, dialog och ett ökat samarbete med kommunernas näringslivsenheter, säger Michael Kazmierczak.

Arbetet med just systemutveckling och webb tillsammans med en ambition i organisationen att förenkla underlagen visar resultat i undersökningen, där fler än förr anser att det är lätt att hitta Inköp Gävleborgs upphandlingar och även att underlagen är lätta att förstå.

Den här undersökningen är mycket positiv men för organisationen är det viktigt att alltid sträva efter att bli ännu bättre.
– Bland annat visar den att vi framåt behöver lägga fokus på att tillsammans med kommunerna öka kännedomen om olika avtal ute i verksamheterna. Ska det vara intressant att vara leverantör åt kommunen är det viktigt att man får leverera så som man förväntat sig då avtalet tecknades, säger Michael Kazmierczak.


Statistik från undersökningen
84% anser att kommunikationen mellan upphandlaren och företaget var god.
Ca 22% har en omsättning under 20 miljoner.
Ca 17% har en omsättning under 5 miljoner.
Ca 60% av de som svarat har lokala kontor i våra medlemskommuner.
Ca 67% anser att det är lätt att hitta Inköp Gävleborgs upphandlingar
Ca 67% anser att förfrågningsunderlagen är lätta att förstå.
Ca 75% är nöjda med Inköp Gävleborg som helhet

Undersökningen har gått ut till sammanlagt 160 leverantörer varav 92 har besvarat enkäten. Fokusgruppen har varit leverantörer åt kommunen i minst ett år.