Positivt möte med fokus på dialog

Att upphandling är någonting krångligt och svårt är en vanligt förekommande åsikt hos företagare liksom att offentliga affärer är något av en annan värld. Veronica Fjäll, HNA (Hudiksvalls Näringslivs AB), stöter ofta på liknande föreställningar i mötet med olika företag.

– Jag upplever att många är rädda för att ställa frågor om upphandling. Jag får ofta höra kommentarer som ”det är ingenting för mig” eller ”mitt företag är för litet”, i mina samtal med företagare, säger Veronica.

Två av leverantörerna som varit i kontakt med Veronica är Niclas Svedberg, Täppa Trä, och Lisa Andersson, Univektor, som båda haft funderingar kring just kommunernas inköp. Niclas som tillverkar och utvecklar träprodukter för förskolemiljöer vill gärna sälja sina produkter till kommunens förskolor men stöter på hinder i och med att de redan har avtal med andra leverantörer. Även för Lisa Andersson, som föreläser och ger handledning inom dialog och tydlig kommunikation, väcker de offentliga affärerna många frågetecken.

– Som ensamföretagare har frågan om offentlig upphandling varit ett ämne höljt i dunkel för mig och jag har alltid uppfattat det som att upphandling bara varit tillgängligt för mycket större företag, säger Lisa Andersson.

Veronica Fjäll tog i och med Niclas och Lisas frågor initiativ till ett möte med Inköp Gävleborg. Under mötet förklarades dels grunderna inom upphandling men framförallt fick både Niclas och Lisa möjlighet att uttrycka sin uppfattning och ställa frågorna de funderat över.

– Mötet redde ut många frågetecken och jag förstår bättre hur det fungerar nu och hur man ska gå till väga om man vill ha ett avtal. Bland annat fick jag veta att man i vissa upphandlingar kan lämna anbud inom olika delområden. Det underlättar för oss företagare som har ett lite mindre sortiment, säger Niclas Svedberg, Täppa Trä.

Möten som detta har dock lika stor betydelse för Inköp Gävleborg som för företagarna.

– Dialogen med företag och leverantörer är mycket viktig för oss. De sitter inne med stor kunskap om produkter och tjänster inom sina branscher, kunskap som skapar förutsättningar för goda affärer både för leverantörer och beställare, säger Michael Kazmierczak, Inköp Gävleborg.

Mötet, som upplevdes som mycket positivt av alla parter, resulterar nu i att HNA tillsammans med Inköp Gävleborg framöver kommer att anordna flera informationsträffar för företagare där fokus kommer att vara just dialog men även information för att öka kunskapen om kommunernas inköp och den offentliga affären.

– Jag tyckte att det här mötet var ett fantastiskt tillfälle för dialog och kunskapsutbyte och jag ser fram emot de utbildningstillfällen som HNA och Inköp Gävleborg erbjuder lite senare i vår, avslutar Lisa Andersson, Univektor.
dialog_hna